Stad & Partners stemmen diamantopleidingen af op wat markt nodig heeft

Om de vakopleidingen in de diamantsector optimaal te laten aansluiten op de snel wijzigende marktvereisten, hebben de stad Antwerpen en verschillende partners een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Ze zullen diamantopleidingen op regelmatige basis afstemmen en bijsturen. Op het Eilandje is ook een opleiding diamantbewerking van start gegaan die uniek is voor Europa.
De wereldwijde diamantindustrie is op verschillende vlakken voortdurend in beweging. Om de toekomst van Antwerpen als hoofdstad van de diamant te versterken en om de tewerkstellingskansen voor lokale talenten te verhogen, doen de stad en haar partners inspanningen op verschillende fronten. Zo werd enkele jaren geleden al het kwaliteitslabel ‘Antwerp’s Most Brilliant’ in het leven geroepen.

Aandacht voor technologie
Tijdens de gemeenteraad werd een nieuw opleidingsconvenant voor de Antwerpse diamantsector ingevoerd. Om te voldoen aan de noden van de sector worden de verschillende diamantopleidingen verder verbreed. Zo maken ook graden – het beoordelen van diamanten -, plannen en sorteren binnenkort deel uit van de opleiding diamantbewerking. Deze hoogtechnologische opleiding zet bovendien extra in op innovatie.

Het nieuwe samenwerkingsverband telt meer partners dan voorheen. Aan stadszijde is naast AG Stedelijk Onderwijs nu ook het museum DIVA | Antwerp Home of Diamonds betrokken. Vanuit de sector werd aan Antwerp World Diamond Centre, de Hoge Raad voor Diamant en het Fonds voor de Diamantnijverheid als partner het Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid toegevoegd.

De nieuwe overeenkomst is opgesteld conform het Vlaamse convenant voor de diamantsector. Dit houdt onder meer in dat de afspraken over het aantal stageplaatsen, noodzakelijke bijscholingen van de lesgevers, oefenmaterialen enzovoort centraal worden gemonitord. Zo kunnen vakopleidingen snel worden bijgestuurd waar nodig en aldus beter worden afgestemd op de vragen vanuit het werkveld.

Unieke opleiding in stedelijk lyceum
Als voorloper op de nieuwe samenwerkingsovereenkomst startte op 1 september een 12-weekse basiscursus diamantbewerking in het Stedelijk Lyceum Eilandje. Daarmee is de school de enige onderwijsinstelling in Europa die een dergelijke opleiding aanbiedt op secundair niveau. Momenteel volgen 8 leerlingen deze lessenreeks. Samen met haar partners en VDAB wil de stad aansluitend een nieuwe basiscursus organiseren waarbij de doelgroep verbreed wordt naar werkzoekenden zonder diploma.

 

BRON: H L N 29-09-2020